open

การเขียน ISO หรือ images ไฟล์ สำหรับ Nero

1. ให้เปิด โปรแกรม Nero Burning ROM ขึ้นมา
2. ให้ ใช้ คำสั่ง Open ไฟล์ จาก Menu bar ด้านบน
3. ให้ชี้ไปที่ไฟล์ที่โหลด มาจากเน็ต หรือไฟล์ต้นฉบับ ที่เป็น ISO หรือ Images ไฟล์
4. ให้ กด Burn CD ได้เลย ครับ